Trummorna

Kpanlogotrummor
Trummor från Ghana;
kpanlogo, kidi, sogo, kalebass och klockor

Trummorna vi spelar på kommer från tre olika traditioner i västafrika. Dels är det djembe-trummorna med tillhörande bastrummor. Djembe-traditionen har sitt ursprung i Guinea och Mali men finns nu i hela västafrika. Djembe är också den afrikanska trumtyp som är mest spridd till västvärlden. Vi spelar också Kpanlogotrummor från Ga-folket i Accra-regionen i Ghana och Ewe-trummor från Ewe-folket i syd-östra Ghana.

Alla trummor är av trä och skinn. Sättet att spela på har många likheter i de tre traditionerna, framförallt strukturen på spelet och musiken - det finns bastrummor som håller grundrytmen och melodin, komptrummor i en eller flera stämmor och en solotrumma som är den som leder ensembeln. Till det diverse klockor, rassel och annat trevligt som förgyller musiken.
Det som skiljer trumtraditionerna åt är bland annat vilka rytmer som spelas på vilka trummor, trummornas form och skinnens tjocklek, som i sin tur påverkar hur trummorna låter och hur man spelar på dem - med händer, trumpinnar eller båda delar.

Hur häftiga och svängiga rytmerna och trummorna än är vore de ingenting utan dansen. Den västafrikanska musiken bygger på samspelet mellan dans och rytm. Läs mer under Dansen.

Foto: Ulf Carlson